Bij het overlijden van een persoon met de laatste fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest, zijn er erfbelastingen verschuldigd. De aangifte termijn is in principe 4 tot 6 maanden na het overlijden. Het is de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel), die bevoegd is voor de inning van deze belasting.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de waarde van de onroerende goederen aan te geven:

  • U kan zelf een waarde bepalen van het vastgoed. Deze waarde is niet bindend voor de fiscus. Als u nadien het goed verkoopt voor een hogere prijs of bij een eventuele controle van de Vlaamse Belastingdienst riskeert u een boete wegens tekortschatting. (Belastingverhogingen in de erfbelasting | Vlaanderen.be)
  • U kan een gratis bindende schatting aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst zelf. Dan gaan zij zelf de waarde bepalen en daarop de erfbelasting bepalen. Deze waarde is bindend, als u hier niet mee akkoord gaat kan u bezwaar indienen en desnoods procederen.
  • U kan een schatting aanvragen bij een onafhankelijke Vlabel erkend schatter-expert. Deze schatting is bindend aangezien deze is opgesteld door een schatter-expert en voldoet aan de vorm- en kwaliteitsvoorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd. Dit verslag moet toegevoegd worden aan de aangifte van de nalatenschap.
schattingsverslag

Hebt u interesse in een bindende onafhankelijke waardebepaling van een Vlabel erkende-schatter dan bent u bij ons aan het juiste adres. Na uw aanvraag zullen we op korte termijn contact met u opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om een plaatsbezoek in te plannen. Na het plaatsbezoek zullen de nodige documenten aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst en zal het verslag opgemaakt worden conform de vorm- en kwaliteitsvoorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd door de Vlaamse Belastingdienst. Het verslag zal u dan binnen de gewenste termijn ontvangen. Indien u door omstandigheden het verslag sneller moet hebben, kunnen we steeds met u de mogelijkheden bekijken.

De richtprijs voor de opmaak van een Vlabel waardebepaling van een standaard woning bedraagt €500, - (excl. btw). Vooraleer we overgaan tot het uitvoeren van een opdracht zal er in samenspraak steeds een offerte worden opgemaakt.