bouwgrond Aalst regio Oost-Vlaanderen
  • Bouwgrond
  • Projectgrond
  • Projectontwikkeling
  • Industriegrond
  • Recreatiegebied
  • Gemeenschapsvoorziening
  • Agrarische- of landbouwgrond

Meer informatie bij standaard schatting

Projectgrond

Dit kan van een reeds bestaand project zijn waar er reeds een omgevingsvergunning voor aanwezig is, dan zal er rekening gehouden worden met deze omgevingsvergunning.

Maar is er nog geen omgevingsvergunning aanwezig, geen probleem, dan bekijken wij wat de realistische ontwikkelingsmogelijkheden zijn op de projectgrond en bepalen aan de hand daarvoor de waarde. Hierbij zal er rekening gehouden worden met de toekomstige investeringskosten voor de realisatie van het project, dit zijn onder andere de eventuele kosten voor de afbraak, aanleg wegenis, ontwerpen, …

De kostprijs voor de opmaak van een waardebepaling van een projectgrond is steeds afhankelijk van de grote, de mogelijkheden, de beschikbare documenten van de projectgrond.

Het is steeds mogelijk om een offerte aan te vragen van uw dossier.